{#2021} भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आजी आजोबा – भावपूर्ण श्रद्धांजली आजोबा

भावपूर्ण श्रद्धांजली मेसेज मराठी, भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी संदेश मराठी, भावपूर्ण श्रद्धांजली आजोबा, दुःखद निधन संदेश मराठी, भावपूर्ण श्रद्धांजली स्टेटस, दुःखद निधन मेसेज इन मराठी, भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आजोबा !

Condolence Message In Marathi For Aaji, दुखद निधन मेसेज मराठी, Shradhanjali Message For Aajoba In Marathi,भावपूर्ण श्रद्धांजली कविता मराठी For Facebook !

भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आजी

देव तुमच्या आजीच्या आत्म्याला आशीर्वाद दे,
आज तो आपल्यामध्ये नाही,
पण ते नेहमी आमच्याबरोबर असतील!
ओम शांती

भावपूर्ण-श्रद्धांजली-संदेश-मराठी-आजी-आजोबा (1)

मला माहित आहे की तू तुझ्या आजीवर खूप प्रेम करतोस,
त्याच्या निधनाने आपण सर्वजण दु: खी आहोत
आपल्या आजीला भावनिक श्रद्धांजली, ॐ शांती!

तुझ्या आजीने अर्थपूर्ण जीवन जगले आहे,
त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो!
ओम शांती

तुझ्या आजीने सर्वांना खूप चांगले ठेवले आहे,
ती नेहमी आम्हाला खूप काही शिकवायची,
त्यांच्यात नेहमीच एक कमतरता राहील, ओम शांती!

आमच्या आजीने तिचे प्रेम सर्वांना दिले,
ती खूप महागड्या व्यक्ती होती,
ओम शांती, जो आता आपल्यामध्ये नाही.
त्याचा दिव्य आत्मा शांततेत विसावा!

तुझी आजी खूप छान होती,
जो खूप प्रेमळ होती
त्यांच्या निधनाबद्दल मी दिलगीर आहे, ओम शांती!

तुझ्या आजीने सर्वांना खूप चांगले ठेवले आहे,
ती नेहमी आम्हाला खूप काही शिकवायची,
त्यांच्यात नेहमीच एक कमतरता राहील, ओम शांती!

Also Read: भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आई

भावपूर्ण श्रद्धांजली आजोबा

मला तुझ्या आजोबांच्या मृत्यूबद्दल कळले,
मला हे ऐकून खूप वाईट वाटले,
मी तुमच्या आजोबांना श्रद्धांजली वाहतो!

भावपूर्ण-श्रद्धांजली-संदेश-मराठी-आजी-आजोबा (2)

तुझे आजोबा खूप छान व्यक्ती होते,
आणि चांगले लोक कधीच मरत नाहीत तर अमर होतात,
तो आपल्या आठवणीत सदैव जिवंत राहील
आपल्या आजोबांना मनापासून श्रद्धांजली, ॐ शांती!

तुझ्या आजोबांनी एक अद्भुत जीवन जगले,
आमच्यासाठी ते एक आदर्श म्हणून आहेत
मी त्याला आदरांजली वाहतो, ॐ शांती!

मला आज तुझ्या आजोबांच्या मृत्यूबद्दल कळले,
माझ्या वतीने मी त्यांना आदरांजली वाहतो!

तुझे आजोबा आम्हा सर्वांना चांगले ठेवत असत
तो नेहमी आम्हाला खूप शिकवायचा,
त्यांच्यात नेहमीच एक कमतरता राहील, ओम शांती!

मला माहित नाही की हे सर्व कसे घडले,
तुझ्या आजोबांच्या निधनाने मला फार दु: ख झाले आहे,
मी तुमच्या आजोबांना श्रद्धांजली वाहतो!

तुझ्या आजोबांचे निधन झाल्याबद्दल मला फार वाईट वाटले,
तो तुझ्यावर खूप प्रेम करतो,
त्यांच्याकडून माझा आदर स्वीकारा!

आजोबांच्या प्रेमाची तुलना कोणाशीही करता येत नाही,
जरी ते आपल्यापासून दूर गेले आहेत,
पण आमच्या आठवणीत ते सदैव जिवंत असतात!
आपल्या आजोबांना श्रद्धांजली वाहिली

Last Words: भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आजी, भावपूर्ण श्रद्धांजली आजी, भावपूर्ण श्रद्धांजली दाखवा, भावपूर्ण श्रद्धांजली आजोबा !

Also Read: Condolence Message In Hindi

Leave a Reply