{#2021} भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आई बाबा – भावपूर्ण श्रद्धांजली बाबा

भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आई, भावपूर्ण श्रद्धांजली आई संदेश मराठी, भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी बाबा, भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी वडील, मित्राच्या आई साठी श्रद्धांजली संदेश, मित्राच्या वडील साठी श्रद्धांजली संदेश, भावपूर्ण श्रद्धांजली बाबा, भावपूर्ण श्रद्धांजली कविता मराठी, दुःखद निधन संदेश मराठी, दुखद निधन मेसेज मराठी !

Condolence Message In Marathi, Shradhanjali Message In Marathi, Bhavpurna Shradhanjali Baba In Marathi, Bhavpurna Shradhanjali Aai In Marathi, Aai Shradhanjali Message In Marathi, Bhavpurna Shradhanjali Message In Marathi, Dukhad Nidhan Message In Marathi.

भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आई

तुझ्या आईला माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली
देव त्याचा पवित्र आत्मा शांती देतो!
ओम शांती

भावपूर्ण-श्रद्धांजली-संदेश-मराठी-आई-बाबा (1)

तुझी आई खूप चांगली आई होती,
ती तुझ्यावर खूप प्रेम करते
मी त्यांना माझे भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो!
ॐ शांति

आपल्या आईने एक अद्भुत जीवन जगले,
त्याचे जीवन आपल्याला बरेच काही शिकवते
त्यांच्या आठवणी आपल्या हृदयात जिवंत राहतील!
ओम शांती

मला माहित आहे तू तुझ्या आईवर खूप प्रेम करतोस,
ते गेल्यानंतर मला तुमची परिस्थिती समजू शकते,
मला सांगायचे आहे की मी तुझ्याबरोबर आहे!
ओम शांती

मृत्यू म्हणजे तुमच्या आईच्या आयुष्याचा शेवट नाही,
त्याऐवजी आपल्या आईच्या नवीन आयुष्याची सुरुवात आहे
भगवान त्यांना शांती प्रदान करा, ओम शांती!

आपल्या आईच्या मृत्यूबद्दल मनःपूर्वक श्रद्धांजली,
देव तुम्हाला आणि तुमच्या परिवारास आशीर्वाद देवो
या दु: खाच्या तासात मदत करा!
ओम शांती

मी विश्वास करू शकत नाही की तुझ्या आईचे निधन झाले आहे,
त्यांच्या आठवणी आपल्या हृदयात स्थिर आहेत
असे वाटते की हे आपल्या दरम्यान आहे,
भगवान त्यांना शांती प्रदान करा, ओम शांती!

आपण एक आई गमावली नाही,
ती आमच्या आईसारखी होती,
मला याबद्दल वाईट वाटते, आता ती काही राहिली नाही
त्याचा दिव्य आत्मा शांततेत विसावा!

Condolence Message In Marathi, Shradhanjali Message In Marathi, दुखद निधन मेसेज मराठी, Bhavpurna Shradhanjali Baba In Marathi, शोक संदेश मराठी, Bhavpurna Shradhanjali Aai In Marathi, भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी, दुःखद निधन संदेश मराठी, भावपूर्ण श्रद्धांजली बाबा, भावपूर्ण श्रद्धांजली आई For Facebook or Whatsapp !

Bhavpurna Shradhanjali Baba In Marathi, Bhavpurna Shradhanjali Aai In Marathi, Aai Shradhanjali Message In Marathi, Bhavpurna Shradhanjali Message In Marathi, Dukhad Nidhan Message In Marathi.

Also Read: Condolence Message In Hindi

भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी वडील

मला याबद्दल वाईट वाटते,
की तुमचे वडील आमच्यामध्ये राहिले नाहीत
आपल्या वडिलांना आदरांजली!
ॐ शांति

भावपूर्ण-श्रद्धांजली-संदेश-मराठी-आई-बाबा (2)

मला तुमच्या वडिलांच्या मृत्यूची बातमी मिळाली,
मला या घटनेबद्दल ऐकून वाईट वाटले
आपल्या वडिलांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!

तुझे वडील एक महान माणूस होते,
ते नेहमीच सर्वांमध्ये प्रेम सामायिक करतात,
ईश्वर त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो!
ॐ शांति

आपण काय करीत आहात हे मला समजू शकते,
मला सांगायचे आहे की या दु: खाच्या वेळी मी तुझ्याबरोबर आहे
कृपया आनंदी व्हा आणि आपल्या वडिलांना निरोप द्या!

तुझे वडील आमच्यासाठी आदर्श होते,
आणि आदर्श कधीच मरत नाहीत,
ते कायमचे अमर होतात!
आपल्या वडिलांच्या आत्मिक श्रद्धांजली

तुझ्या वडीलसारखा दुसरा वडील नाही
मला माहित आहे की तुझे वडील तुझ्यावर खूप प्रेम करतात
मी त्यांना मनापासून श्रद्धांजली!

मृत्यू हा जीवनाचा शेवट नसून नवीन जीवनाचा प्रारंभ असतो
कृपया आपल्या वडिलांसाठी देवाकडे प्रार्थना करा
ओम शांती, तो जिथे असेल तिथे आनंदी राहो!

मला माहित आहे की तुझे वडील या जगात राहिले नाहीत
पण ते सदैव चैतन्याच्या रूपात आमच्यातच राहतील!
ओम शांती

जन्म आणि मृत्यू आपल्या हातात नाही,
मला तुमच्या वडिलांच्या निदानाचा संदेश मिळाला,
आपल्या वडिलांना मनःपूर्वक श्रद्धांजली!

देव तुमच्या वडिलांच्या आत्म्यास आशीर्वाद दे,
या दु: खाच्या घटनेत आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत,
जेव्हा तुला माझी गरज असेल तेव्हा कृपया मला लक्षात ठेवा!
ओम शांती

तुझे वडील आमच्यासाठी आदर्श होते,
आणि आदर्श कधीच मरत नाहीत,
ते कायमचे अमर होतात!
आपल्या वडिलांच्या भावपूर्ण श्रद्धांजली

Last Words: भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी आई, भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश मराठी बाबा (वडील), दुःखद निधन संदेश मराठी, मित्राच्या वडील साठी श्रद्धांजली संदेश, मित्राच्या आई साठी श्रद्धांजली संदेश, भावपूर्ण श्रद्धांजली बाबा, भावपूर्ण श्रद्धांजली वडील, भावपूर्ण श्रद्धांजली कविता मराठी, दुखद निधन मेसेज मराठी, भावपूर्ण श्रद्धांजली आई संदेश मराठी !

Condolence Message In Marathi, Shradhanjali Message In Marathi, Marathi Death Shradhanjali Sms In Marathi, Death Message In Marathi, Death Shradhanjali Message In Marathi, Marathi Condolence Message.

Also Read: Condolence Message In Hindi

Also Read: Death Information Message In Hindi

Leave a Reply